Dak inspectie

Een gerichte dakinspectie (nulmeting) geeft u een duidelijk inzicht in de huidige conditie en de verwachte levensduur van uw daksysteem.

De waarnemingen tijdens de inspectie en aanbevelingen worden met u besproken. Vervolgens wordt dit beschreven in het inspectierapport.

Het inspectierapport is voorzien van een financieel meerjaren onderhoudsplan. Doormiddel van dit onderhoudsplan bent u volledig op de hoogte in welke staat uw dak verkeerd, wat de verwachte levensduur is en wat de financiële kosten zullen zijn in de toekomst wanneer een renovatie noodzakelijk is.